1220

Estació Activitat Total Lab Roll Total XP Result Notes Exposició/Altres
 Primavera                
 Estiu                
 Tardor                
 Hivern  Estudia la Guía para los Perplejos 3+8            11 3 Puja Teo. Jud. de 0 a 2


1221

Estació Activitat Total Lab Roll Total XP Result Notes Exposició/Altres
 Primavera                
 Estiu                
 Tardor                
 Hivern  Estudia la Guía para los Perplejos 3+8            11 3 Puja Teo. Jud. de 0 a 2


Primavera : Estacion de trabajo para la Alianza enseñant llatí. Práctica de Hablar Latín. Tirada: 16, més de 3 cops la puntuació. Puja Hablar latín de 3/1 a 4.

 

 

Estiu: Busca a la mujer y al niño. Gana Conocimiento de zona (Tierra Santa) a 1,1. +1 PX per aprendizaje rápido a magia de nombres

 

 

Tardor: Amuleto de +3 en tallar amuleto. Dificultad 21. Total: 6 (mn)+5(tallar amuleto)+inteligencia +3+ocultismo 4+especializacion 1+aura 6= 25. Tirada 8 Acumula 12 punts, de 21. Guanya 2 PX per exposició en Conocimiento de Org Judios

 

 

Hivern : Amuleto again, Dificultad 21, tirada 8, total 24 punts de 21. Guanya 2 PX en conocimiento de ORg Judíos.

1222

Estació Activitat Total Lab Roll Total XP Result Notes Exposició/Altres
 Primavera                
 Estiu                
 Tardor                
 Hivern  Estudia la Guía para los Perplejos 3+8            11 3 Puja Teo. Jud. de 0 a 2


1223

Primavera: Estació de treball per l'Aliança. Practica de Regatear. Obté un 2, puja regatear de 1/1 a 2/1.


Estiu: Estudia Tractatus d'Ocultismo. Ja apuntat. Marsella. +1px a Magia de nombres.


Tardor. Hondelufiord. Estudia llibre de Artes liberales, pujant-ho de 0 a 2.


Hivern: Entrenar aprendiz. Li obre magia de nombres.

1224

Estació de treball per l'Aliança de buscar metges, autocrates, i aconseguir drets sobre la illa. 

 

Primavera: Mistridge. Práctica de cantar, guany de 2 px. Puja a 4.


Estiu: Venecia. +1 PX per aprendizaje rapido, a Magia de Nombres, passant a 7/5. Estudia el llibre de teoria magica, de calitat 13, generant un total d'estudi de 3(int)+2(concentracion)+13(calidad)=18. 18/5=4, pasant de 2/0 a 3/1


Tardor Té el crio. Llegeix la Guia Para los Perplejos, total d'estudi de 3(int)+2(con)+9=14, 3px, pujant de 2 a 3.


Hivern: Escriu tractatus de medicina. Qualitat 5. Práctica de Escribir Latín, resultat 6, puja a 2/1


 

1225

Primavera: Escriu tractatus de Conocimiento del Dominio. Q6. Práctica de Escribir Latín, resultat 9, Puja a 3/1

 

Estiu: Foix. Deixa el Tractatus de Conocimiento del Dominio a Mistridge, perque el seu copista s'el llegeixi i a la tardor el copii. Rep entrenament en Encanto per part den Knut, pasant de 1 a 2/1. +2 punt d'exposició en Conocimiento de la Orden. +1 punt per aprendizaje rapido a magia de nombres. 

 

Tardor: Rep entrenament per part d'en Knut en Relatar, pasant de 0 a 2. El copista de mistridge fa 5 copies del llibre, de la que una se la queda el propi Mistridge. En Samael té l'original i 4 copies. +2 punt d'exposició en conocimiento de la Orden

 

Hivern: Escriure Summa de Magia de nombres de Nivel 4, Calidad 8. Práctica en escribir Hebreo, pasant de 2 a 3. 

1226

Primavera: Estudia la Guía para los Perplejos. Inteligencia 3, Concentració 2, Cualitat 9, total 3 PX, pujant de 3 a 3/3. +1 punt d'exposició en conocimiento Provença.

 

Estiu: Tribunal. A finals d'estiu, instalar-se a on visqui Isaac el Ciego. +2 Punt d'exposició en conocimiento de la Orden. Apendre Honda, pujant de 0 a 2. +1 punt per Aprendizaje Rapido en Magia de Nombres. 

 

Tardor: Menjar-li el coco a Isaac el Ciego. +1 punt d'exposició en Hablar Hebreo. Apendre Autocontemplación

 

Hivern: Algo. +1 punt d'exposició en hablar Hebreo. Apendre autocontemplación 2.

1227

Primavera: Autocontemplación de 8, pasant de 1 a 2/1.

 

Estiu: Autocontemplación. Treu un 7. Obté 3 PX en concentración, pasant de 2/1 a 3/1. +1 PX per Aprendizaje Rapido en Magia de Nombres, pasant a 8/5

 

Tardor: Amuleto de Escritor Veloz. Dificultat 12+7= 19. Suma Int (3)+Magia de Nombres (8)+Tallar amuleto (8)+6(Conocimiento Divino)+3(amuleto)= 28.

 

Hivern: Aprén Gematria, pasant de 0 a 1.

1228

Primavera: Estudia Gematría a partir de la Guia Para los Perplejos, pasant de 1 a 2/1

 

Estiu: Escriure tractatus de Conocimiento Magico, Calitat Com (3) + Escribir (4) + Amuleto (3 ) = 10. +1 PX en Magia de nombres.

 

Tardor: Estudia la Guia para los Perplejos. Genera una Qualitat de 3 (Int) + 4 (Con) + 9 = 16, 16/5=4PX, posant Teologia Judaismo a 5/2

 

Hivern